• Scoala Agrij
 • Scoala Agrij
 • Scoala Agrij
 • Scoala Agrij
Oferta pentru inscriere in invatamantul primar pentru anul 2019
Facilitati de care beneficiaza elevii:
 • sali de clasa special amenajate in cadrul unitatilor scolare;
 • laborator de informatica , imprimante conectate la internet,videoproiector,xerox;
 • centrala termica proprie , grup sanitar in interiorul cladirii;
 • mobilier adecvat vârstei elevilor;
 • parc si curte de joaca special amenajata;
 • personal didactic calificat si perfectionat pentru a preda la clasa pregatitoare;
Tintele (Scopurile strategice)
Tintele strategice care trebuie atinse pentru îndeplinirea misiunii stabilite sunt:
 • Curriculum la decizia scolii diversificat si atractiv, realizat prin consultarea elevilor si parintilor;
 • Încadrarea cu personal didactic cu o înalta pregatire stiintifica si metodica, receptiv la nou si interesat de perfectionare si formare continua;
 • Prevenirea esecului scolar si includerea tuturor elevilor într-o forma superioara de scolarizare, cresterea performantei scolare.
 • Gestionarea, întretinerea si mentinerea functionalitatii patrimonului scolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri UE.
 • Promovarea imaginii scolii în contextul climatului concurential actual de descentralizare si autonomie institutionala.
Misiunea
Scoala Gimnaziala Nr.1 Agrij este centrul de resurse si servicii educationale pentru comunitate, astfel misiunea scolii este:
 • Sa ofere educatie la standarde de calitate generate de integrarea europeana a României pentru desavârsirea intelectuala, morala si profesionala a elevilor, în vederea asigurarii resurselor umane, ca o conditie a progresului economic si cultural al comunitatii locale, în special si al tarii noastre, în general.
 • Sa asigure oportunitati pentru acumularea de cunostinte si dezvoltarea de abilitati care sa permita elevilor adaptarea autonoma la o comunitate în continua schimbare.
 • Sa încurajeze elevii în dezvoltarea valorilor morale, a spiritului de echipa, care privesc o conduita personala, responsabila, toleranta, grija si atentie fata de ceilalti, fata de familie si comunitate.
 • Sa gaseasca cele mai adecvate forme, metode, procedee pentru valorificarea potentialului tehnico-aplicativ, în vederea educarii elevilor în spiritul recunoasterii si pretuirii propriilor realizari pe plan scolar si profesional.
 • Sa creeze cadrul în care elevii sunt încurajati sa se responsabilizeze si sa-si dezvolte competente de analiza, sinteza si transfer a cunostintelor si deprinderilor în situatii contextuale noi.